HISTORIE

Úvodem

Historie se nepíše jen ve velkých městech o velkých klubech, ale také na místech, která jsou méně populární snad jen proto, že se o nich v tisku objevují zprávy sporadičtěji.


A tak vám nabízíme jen fragmenty z bohaté stopatnáctileté historie klubu, aby si každí mohl udělat alespoň malý obrázek o vzrušující historii fotbalu na krásném místě naší vlasti. Vždyť Loučeň a její fotbalový klub si to zaslouží. Nechť se na nás nehorší potomci těch, které výběr minul, i oni samozřejmě nesmazatelně patří do dějin loučeňské kopané.

write


Rok 1876

Princ ERICH z THURN a TAXISŮ - zakladatel loučeňské kopané

Začneme významným rokem pro loučeňský fotbal. V mcelském zámku 11.1.1879 se narodil Erich Thurn - Taxis. Princ Erich byl synem loučeňského knížete Alexandra a měl dva bratry.Jeden z nich Eugen zemřel v mladém věku a druhý Alexandr,jemuž říkali Paša pobýval v Itálii v zámku Duino. Rod se pak psal della Torre e Tasso.Princ Erich po domácím studiu maturoval r.1884 na c.k.malostranském gymnáziu v Praze a po maturitě šel studovat na univerzitu v Cambridge.

Roky 1889 až 1899

V této době studoval loučeňský princ Erich z Thurn a Taxisů v Anglii na univerzitě v Cambridge,kde se seznámil s novou hrou,kopanou a kde hrál za studentské mužstvo.Tento druh sportu se mu tak zalíbil,že se rozhodl zavést jej u nás doma - v čechách. Po návratu ze studií se začalo v loučeňském zámku z výcvikem hráčů kopné a tak se roku 1889 poprvé začal hrát v Loučeni fotbal. Kapitánem a současně trenérem byl Angličan Hudgson. Dalším členem družstva byl vrchní zahradník,Angličan Mill a třetím hráčem byl také Angličan,komorník Beckett.Mužstvo doplňovali princ Erich a místní řemeslníci i hoši z vesnic Loučeň a Patřína,Houžvička.Vodhánil,
Liška,Moucha,
Koch,Zahrádka,Patočka a Dragoun. Tajemníkem klubu byl pan Václav Koch z Pařína.Po dvou letech usilovného tréninku bylo sestaveno mužstvo, schopné utkat se se soupeřem. Trénovalo se nahoře v zámeckém parku. Hrávalo se, jakmile se oteplilo. Jako diváci přicházeli občas místní občané a čestnými hosty bývala i knížecí rodina a její hosté z Prahy. Po hře se šlo obyčejně do zámku a tam každý z hráčů dostal láhev piva. Dosud se hrály pouze přátelské zápasy, většinou se studenty z Prahy a v Mladé Boleslavi. Mužstvo dosáhlo určité dovednosti ve hře a uvažovalo se o tom, že by se měli někde ukázat a změřit si síly s nějakým cizím protivníkem. To však nebylo tak jednoduché.Kopaná se tehdy hrála velmi málo a dopředu se tlačili Němci, jako ve všem v této době. V Praze měl obchod se sportovními potřebami pan Švagrovský a občas vydával tiskoviny, propagující jeho zboží a někdy se tam objevily i zprávy ze sportu. Místní občan z Patřína pan Koch,tajemník klubu,navázal s ním spojení a dověděl se,že jako soupeři by mohli připadat v úvahu jedině studenti české techniky, ale někteří jejich hráči odjeli právě domů na velikonoční svátky. Do jednání zasáhl kníže Alexandr Thurn Taxis a zprostředkoval klubu jednání se zástupci německého klubu Regatty. Při setkání zástupců obou klubů byl sjednán termín zápasu. Zápas se konal po velikonocích.

18.4.1893

Mezinárodní fotbalové utkání v Praze na Císařské louce. Sportovní klub Loučeň vs Regatta 0:5

Loučeňské mužstvo se převlékalo v menším hotelu na smíchovským nádraží do dresů, které byly pruhované v červenomodrých knížecích barvách Thurn Taxisů. Na hlavách měli všichni čepičku, kapitán výraznou, štulpny byly bez chráničů a polovysoké boty zhotovil každému hráči na míru podle anglické předlohy loučeňský švec pan Richter. Dres byl pletený na míru v Anglii. Do dnešního dne se dochoval originální dres tehdejšího hráče Václava Kocha. O průběhu zápasu referoval vídeňský sportovní časopis Wiener Sport-zaitung.: z Prahy se nám hlásí : Dne 18.dubna nastoupil s uznáním hodnou řízností,teprve před krátkou dobou ustavený fotbalový klub v Loučeni proti Regattě. Tento,pod protektorátem knížete Thurn Taxisem stojící klub,pozůstává ze zaměstnanců velkostatku anglické národnosti. Hry se také účastnil také princ Erich Thurn Taxis,který byl postaven v zápasu na levém křídle.Klub se úporně bránil a zcela nebezpečně útočil,ale nezískal tentokráte žádný gól proti zápasům zvyklé Regattě. Gól Loučeňským daný,nebyl uznán pro offside. Regatta dala 5 golů proTOVNÍti žádnému. Loučeňští jsou dle našeho náhledu po Regattě nejsilnější rakouský klub,neboť Regatta proti plzeňským turnerům získala více gólů než v neděli. Mužstvo Loučeňských se utkalo s Regattou v sestavě : princ Erich Thurn Taxis, Hodgson, Beckett, Mill, Moucha, Koch, Liška, Dragoun, Patočka, Vodháněl a Zahrádka. Tomuto zápasu v dubnu 1893 přihlížel značný počet příznivců Regatty, kníže Alexandr Thurn Taxis a další čelenové loučeňského klubu , širší veřejnost a studenti pražských fakult. Údajně i bratři Rudlovi ,kteří posléze po krachu A.C. Vinohrady zakládají na podzim 1893 AC Spartu Praha. Uvědomíme-li si, že sportovní list, který měl rozhled ve sportu po celé rakouské říši, svým reportérem ocenil Loučeňské jako nejsilnější rakouský klub. glosa k dnešku 2013: kde byla SK Slávia chvástající se titulem nejstarším fotbalovým klubem v Čechách V osmdesátých letech předminulého století už se hrál na Loučeni fotbal,první fotografie pochází z roku 1893, tehdejší kopací zámecká jedenáctka jako by předběhla dobu,bylo to vlastně mezinárodní druzštvo,když v něm hráli většinou Angličané spojení se zámkem

Rok 1900

Princ Erich ještě nějakou chvíli vládl Loučeňskému fotbalu,ale pak mu nastaly starosti. Se svou ženou hraběnkou Gabrielou Kinskou z Lysé nad Labem měl devět dětí... Začal se také zajímat o automobilismus a byl jedním ze zakladatelů Českého klubu automobilistů v roce 1912. Během dalších let se nezachovaly o činnosti klubu žádné zprávy ani záznamy. Podle vzpomínek pana Kocha se po r.1914 hrávalo v prostoru Milířů. V roce 1919 propůjčil Alexandr Thurn Taxis svůj pozemek " Ve štítě - dnešní hlavní hřiště " loučeňskému Sokolu na župní slavnost. Hned nato v r. 1920 týž pozemek propůjčil fotbalovému klubu. Tehdy se hrávalo v sestavě: Václav Koch z Patřína, Jaroslav Havlas, Antonín Moucha, Václav Jedlička, Antonín Řízek, Karel Hejl, František Farský a další postupně přicházející hráči do klubu. Hrávalo se pravidelně s mužstvy ze Smilovic, Jikve a z Bobnic. Byla to ještě neorganizovaná kopana. V roce 1925 byl sehrán na hřišti " Ve štítě " zápas SK Loučeň : SK Čachovice, SK Loučeň : SK Jikev a SK Loučeň : SK Hrubý Jeseník, kdy bylo loučeňské mužstvo zesíleno o několik hráčů,bydlících zde na letním bytě a potom ještě v r.1927 se konal zápas SK Loučeň vs SK Jikev. V tu dobu se ustavuje statutární výbor klubu. Prvním předsedou SK Loučeň byl lesní správce Emil Hummel. K systematickému ustanovení fotbalového mužstva došlo až v r.1929. Hlavními propagátory kopané byli zejména bratři Hejlovi, Jukl, Ranďák,bratři Bartoníčkové, Petrtýl, Folbrecht .Mezi funkcionáře patřili tehdejší starosta obce pan Jedlička a pánové Hummel, Bartoš, Ottomanský a Vostrovský. Přes nepochopení ve škole, kde byla hra kopaná zakázána, bylo ustanoveno i žákovské mužstvo.

Rok 1930

Na nejstarší dochované fotografii SK Loučeň z roku 1930 můžeme vidět tehdejší fotbalové hráče.Byli to František Folbrecht,Jaroslav Říha,Karel Sobotka z Krchleb,Josef Fadrhons z Krchleb,Josef Hejl,Emil Sobotka z Krchleb,Antonín Moucha, Karel Bašus z Krchleb, Emil Jukl, František Kraus z Chudíře Z obecní kroniky se dovídáme, že obec přispěla na zřízení hřiště částkou 100 kč a 11.8.1932 se konala ustavovací schůze pro zřízení sportovního hřiště za Garáží velkostatku ( nyní hřiště u zámku ) na pronajatém pozemku pana Václava Havíře. Téhož roku valná hromada SK Loučeň jmenovala Alexandra Thurn Taxise Čestným členem klubu, což oznámil dopisem knížeti předsedy klubu Emil Hummel - lesní správce zámku a jednatel Jaroslav Muzikant - úředník na zámku. V r.1938 převzala prozatím na dobu 1 rok u sportovní hřiště za garáží obec,ale v r.1939 bylo rozhodnuto,že obec již na delší rok hřiště nepronajme a SK Loučeň bylo nabídnuto užívat nově zřízené hřiště " Ve štítě"Na tomto hřišti se hraje od roku 1939 do dnes.

Rok 1939 - 1945 druhá světová válka

Těžká to doba v době druhé světové války,perzekuce,
zatýkání,popravy a deportace do koncentračních táborů to byla skutečnost všedních dnů po dobu německé okupace 1939-1945 jediná zábava v obci byl nedělní zápas SK Loučeň.V květnu 1945,po našem osvobození se zde hrálo mezinárodní utkání ve fotbalu a v odbíjené mezi mužstvem SK Loučeň a sestavou Rudé armády,která přišla 11.května 1945 na Loučeň a byla ubytována v obci a v okolních lesích.

Rok 1946 - 1960

V roce 1946 začíná pád loučeňského fotbalu,kdy se některé opory týmu odstěhovaly do pohraničí,a také o další hráče začaly projevovat zájem některé okolní velké kluby.To vše se projevilo sestupem do II.třídy a muselo se o I.B třídu opět bojovat,bohužel marně. Po nástupu komunistů k moci musela ukončit činnost řada živnostníků a tím muselo odejít i řada dobrých fotbalistů.Také do činnosti zasahuje vojenská prezenční služba,hodně dobrých fotbalistů odchází na internáty.Po únoru 1948 SK Loučeň téměř zaniká , i když vznikla tzv. nová organizace TJ Sokol Loučeň ,předsedou se stává Jaroslav Lukeš. Přesto SK Loučeň zažívá velký obrat a opět vzestup a 1.místem postup do IB třídy a získání třetího místa v tabulce okresu,za velké konkurence. V tomto roce se sehrálo 30 utkání,z toho 19 mistrovských a 11 přátelských. V těchto zápasech se vystřídalo 31 hráčů. V roce 1949 bylo rozhodnuto,že se bude hrát pod hlavičkou Sokol Loučeň. Tímto rozhodnutí končí jedna kapitola loučeňského klubu. Rok 1951 opět přichází hráčská krize.Na vojně byli nejlepší hráči, Ottomanský Otta,Josef Pulda,Fišer,Mulač. V té době se objevuje na hřišti nadějný mladý fotbalista Ivo Ottomanský, nejmladší bratr Otty a Mirka.V roce 1952 přicházejí další noví hráči Doležal Fr.,Hejl,Ševčik,Šálek,Vrabec Josef,Kohout Jirka,Volf,Přibyl,Jelínek Jiří,Čermák,Rakušan Václav,Kumštýř František a dalších letech postupně přicházejí Holánek Vladimír,Vostrovský Václav,Váša Miloš,Petrtýl Miroslav,Hložek Ladoslav,Havlas Vladimír a Jiří Nejedlý.

1960 - 1990

V údobí 1960 - 86 se mužstvo umisťovalo ve středu tabulky okresního přeboru. V roce 1966 byly postaveny nové šatny,ale postupem doby, pro jiné druhy sportu a příležitostních zábav,zájem o kopanou pomalu upadá,přestože podmínky pro pěstování tohoto sportu byly mnohem lepší než dříve.

Sledujte násrajce
Tabulka:
1 Fotbal Hlízov 38: 10 34
2 SK Sokoleč 49: 21 33
3 Jiskra Zruč nad Sáza 22: 14 25
4 TJ Sokol Škvorec 27: 18 24
5 AFK Sadská 26: 29 21
6 FC Bílé Podolí 27: 26 19
7 TJ Kavalier Sázava 18: 26 19
8 FK Loučeň 1893 24: 22 17
9 TJ Pátek 18: 23 17
10 Slavoj Vrdy 17: 32 15
11 SK Městec Králové 24: 39 15
12 AFK Pečky 20: 29 14
13 TJ Liblice 19: 29 13
14 FK Uhlířské Janovice 21: 33 7
cez
barton
barton
barton
skakacihrady
msmt
velcar
edge