logo

Průvodce vznikem nejstaršího fotbalového klubu v Čechách

Historie se nepíše jen ve velkých městech o velkých klubech,ale také na místech, která jsou méně populární snad jen proto,že se o nich v tisku objevují zprávy sporadičtěji. A tak vám nabízíme jen fragmenty z bohaté historie klubu, aby si každý mohl udělat alespoň malý obrázek o vzrušující historii fotbalu na krásném místě naší vlasti. Vždyť Loučeň a její fotbalový klub si to zaslouží. Nechť se na nás nehorší potomci těch, které výběr minul, i oni samozřejmě nesmazatelně patří do dějin loučenské kopané.

 

Rok 1876

Začneme významným rokem pro loučeňský fotbal. V mcelském zámku 1.11.1879 se narodil Erich Thurn - Taxis. Ze svých studií v Cambridge se vrátil nejen vzdělán v prestižní škole,ale přivezl s sebou na Loučeň i novou hru - kopanou.

 

Rok 1893

V osmdesátých letech předminulého století už se hrál na Loučeni fotbal, první fotografie pochází z roku 1893, tehdejší kopací zámecká jedenácka jako by předběhla dobu, bylo to vlastně mezinárodní druzštvo, když v něm hráli většinou Angličané spojení se zámkem.Princ Erich ještě nějakou chvíli vládl Loučeňskému fotbalu, ale pak mu nastaly starosti. Se svou ženou hraběnkou Gabrielou Kinskou z Lysé nad Labem měl devět dětí...Začal se teké zajímat o automobilismus a byl jedním ze zakladatelů Českého klubu automobilistů v roce 1912.

 

Sestava v roce 1893

Patočka, Dragoun, Moucha, Vodhánil, Angličané: Mill, Hodgson, Beckett, princ Erich Thurn Taxis, Koch, Patočka

 

Rok 1920

Podle vzpomínek Václava Kocha ml. propůjčil kníže Aleksander Thurn - Taxis pozemek Ve štíte dočasně fotbalovému klubu, kde se uskutečnily první zápasy s oklními mužstvy.

 

Rok 1932

Se uskutečnilaustavující schůze SK Loučeň za účelem zřízení sportovního hřiště na pozemku za garážemi velkostatku ( později objekt ČSAD ) pronajatém od pana Václava Havíře. Na zřízení hřiště přispěla obec stokorunou. Kníže se stal čestným členem a prvním předsedou pak lesní správce Emil Hummel a jednatelem Jaroslav Muzikant, úředník na loučeňském zámku. Přes nepochopení ve škole,kde je hra zakázána,vzniklo při klubu žákovské družstvo.

 

Rok 1939

V roce 1939 se vše stěhuje na pozemek Ve štítě a hraje se tu s úpravami dodnes.

 

Rok 1942

Předsedou SK Loučeň se stává řezník Alois Havlát. Nový předseda i výbor získal několik dobrých fotbalistů a mužstvo během dvou let postoupilo ze III. do I.B. třídy.V té době se staly fotbalová utkání společenskou událostí.

 

Rok 1945

V květnu 1945 se tu uskutečnilo mezinárodní utkání ve fotbale mezi SK Loučeň a sestavou z řad vojáků sovětské armády....SK Loučeň po válce obnovilo naplno svou činnost.

 

Rok 1946 - 47 - 48 - 49 - 50

V roce 1946 začíná pád loučeňského fotbalu, kdy se některé opory týmu odstěhovaly do pohraničí, a také o další hráče začaly projevovat zájem některé okolní velké kluby. To vše se projevilo sestupem do II.třídy a muselo se o I.B třídu opět bojovat,bohužel marně. Po nástupu komunistů k moci musela ukončit činnost řada živnostníků a tím musela odejít i řada dobrých fotbalistů. Také do činnosti zasahuje vojenská prezenční služba, hodně dobrých fotbalistů odchází na internáty. Po únoru 1948 SK Loučeň zaniká , i když vznikla tkz.nová organizace TJ Sokol Loučeň ,předsedou se stává Jaroslav Lukeš.

 

Rok 1951

Krize : fotbal na Loučeni prozatím zaniká.Nehraje se žádná soutěž a mužstvo se jen těžko dává dohromady.

 

Rok 1952 - současnost

Počátky moderního fotbalu, jak ho známe dnes. V České republice je již mnoho dalších fotbalových klubů, kteří mají větší potenciál ať už díky lepší dostupnosti k větším městům, nebo disponují sponzory, kteří kluby ženou kupředu. FK Loučeň je pouze obyčejným vesnickým fotbalovým klubem, který se tak musí spokojit pouze s hrou na okresní úrovni a s fotbalem jen tak pro zábavu. Je více než jasné, že to je největším důvodem, proč málokdo ví, že nejstarší fotbalový klub není Sparta, ani Slavia, ale FK Loučeň. Dva zmíněné přední kluby těží ze své celorepublikové známosti a neprávem si nasazují korunu nejstaršího fotbalového klubu u nás a ti, kteří neznají pravdu, tomu lehce uvěří.

 


Sdílet na sociálních sítích: